geluidsabsorptie voor industriële toepassingen

poreuze absorbers met specifieke eigenschappen voor industriële toepassingen:


  • brandgedrag
  • bestendigheid tegen vocht
  • absorbers gecombineerd met visco-elastische massafolie

uitgangspunt: roterende machine machine in ruimte - geluidsniveau per octaafband gemeten in de ruimte zelf

roterende machine op geschikte trillingsisolatoren plaatsen*


Het toepassen van trillingsisolatoren die zorgen voor een lage natuurlijke frequentie van het massa/veer-systeem corrigeert het geluidsniveau binnen de lagere frequentiebanden.


Dit wordt aangetoond in onderstaande grafiek.


* aanname: de vloer is oneindig stijf

trillingen dempen

impact van een akoestische omkasting indien de machine niet op trillingsisolatoren staat


  • geluidisolerende omkasting zonder geluidsabsorberende binnenbekleding
  • geluidsisolerende omkasting met Akustikabsorber geluidsabsorberende  binnenbekledingOmdat de machine niet op trillingisolatoren staat is er geen verbetering in de lagere frequentiebanden, maar wel in de hogere frequentiebanden.


machineomkasting zonder geluidsaborberende binnenbekleding

geluidsisolerende machineomkasting

omkasting met geluidsaborberende binnenbekleding


Een extra verbetering in de hogere frequentiebanden.

door trillingsisolatoren te combineren met een akoestische omkasting zien we een lager geluidsniveau in zowel de lagere als de hogere frequentiebanden

geluidisolatie omkasting