Wat zijn de beste trillingsdempers voor warmtepompen en airco's?Zijn stalen veren noodzakelijk om het risico op trillingsoverlast te beperken of volstaan universele trillingdempertjes?

beste trillingsdempers warmtepomp

vanaf 118 €/set van 4*
*prijzen incl. BTW & verzendkosten

OF

vanaf 22,35 €/set van 4*

De stalen veren gaan steeds voor het hoogste % trillingsisolatie zorgen, maar in sommige gevallen volstaan de goedkopere alternatieven.
De types trillingsdempers die we aanbieden zijn:


Binnen deze types bestaan er subtypes volgens maximale belastbaarheid van de veer.


Welk type trillingsisolator we gaan voorstellen hangt af van een aantal selectiecriteria zoals:


 

    • muurbeugel
    • bigfoot
    • op de grond
    • aan het plafond
Het gewicht van het apparaat bepaalt vervolgens welk subtype we gaan selecteren.


Belangrijkste selectiecriterium om de beste trillingdemper te selecteren: de aandrijffrequentieDe aandrijffrequentie of stoorfrequentie bepaalt welke de maximale afveerfrequentie mag zijn.


Wanneer we een apparaat op een veer plaatsen dan krijgen we een systeem dat gekenmerkt wordt door een eigenfrequentie. Om verwarring met bijvoorbeeld de eigenfrequentie van de vloer of muur te vermijden gebruik ik liever de term afveerfrequentie voor apparaten op trillingsisolatoren.
De afveerfrequentie moet minimaal 1/3 van de aandrijffrequentie zijn.Liggen de afveerfrequentie en de aandrijffrequentie te dicht bij elkaar dan krijgen we opslingering van de trillingen. Dat er met de trillingsdemper meer trillingen worden doorgegeven dan zonder trillingdemper willen we uiteraard ten allen tijde vermijden.


Daarom vragen we steeds naar de aandrijffrequentie van het apparaat.


Bij elektrisch aangedreven apparaten met een vast toerental is dit meestal 25 Hz (1500 rpm) of 50 Hz (3000 rpm).


Bij apparaten met een variabel toerental moeten we het laagste toerental kennen.

aandrijffrequentie

maximale afveerfrequentie

50 Hz / 3000 rpm

17 Hz

25 Hz / 1500 rpm

8 Hz

20 Hz / 1000 rpm

7 Hz

15 Hz / 750 rpm

5 Hz

Types trillingsdempers waarmee een afveerfrequentie van 17 Hz bereikt kan worden.

Types trillingsdempers waarmee een afveerfrequentie van 8 Hz bereikt kan worden.

Als we afveerfrequenties lager dan 5 Hz nodig hebben dan zijn enkel de stalen veren geschikt.

Andere selectiecriteria
Het gewenste % trillingsisolatieWij mikken bij het selecteren van de trillingsdempers steeds op minimaal 90% trillingsisolatie bij de aandrijffrequentie.


De verhouding aandrijffrequentie/afveerfrequentie bepaalt wat het % trillingsisolatie gaat zijn.


Als ik even met stalen veren werk zodat ik de dempingsratio niet moet meenemen in de berekening dan krijgen we bij een aandrijffrequentie van 50 Hz: 

gewenst % trillingsisolatie

afveerfrequentie

50 Hz/aandrijffrequentie

90 %

15,1 Hz

verhouding van 3,3

95%

10,9

verhouding van 4,5

99%

5 Hz

verhouding van 10

90% trillingsisolatie bij een storende frequentie van 50 Hz kunnen we met onderstaande types behalen.

99% trillingsisolatie bij 50 Hz kunnen we enkel behalen met de stalen veren.

De montagemethode van het apparaat

trillingen isoleren

rechtstreeks op de ondergrond

beste trillingsdempers airco

op een frame

beste trillingsisolatoren warmtepomp

op een bigfoot

Voor montage rechtstreeks op de ondergrond zijn volgende veren geschikt.

Voor montage op frames en bigfoots zijn volgende veren geschikt.

De ondergrond waarop het te isoleren apparaat staat opgesteldWe gaan er bij de berekeningen onder andere van uit dat de ondergrond zwaar/zwaar is en het enkel de trillingsisolator is die kan inveren.


In de werkelijkheid geldt dit enkel voor vloeren op volle grond. Verdiepingsvloeren en dakvloeren zijn niet echt stijf te noemen, ze gaan doorbuigen onder belasting en "meeveren". 


Platte daken van houten bijgebouwen/aanbouwen waar buitenunits vaak worden opgesteld zijn daarenboven nog licht ook.


Zoals in bovenstaande sectie reeds aangegeven is er een link tussen de verhouding aandrijffrequentie/afveerfrequentie en het % trillingsisolatie.Er is ook een direct link tussen de "statische deflectie/invering" van de trillingsisolator en de afveerfrequentie.


"Statische deflectie is niet hetzelfde als de veerweg. Statische deflectie is de invering wanneer het apparaat op de veren geplaatst wordt. Wanneer het afgeveerde apparaat in werking wordt gesteld gaat het bovenop de veren op en neer bewegen. Het is dit bijkomend in- en uitveren van de trillingsisolator die we als "veerweg" aanduiden.


De statische deflectie kan meerdere cm bedragen terwijl de veerweg beperkt wordt tot enkele mm.Om bij 50 Hz aandrijffrequentie 90% trillingsisolatie te bekomen hebben we bij een stalen veer* een statische invering van ongeveer 1.1 mm nodig. 


* Stalen veren hebben geen demping, elastomeren zoals rubber wel. De demping heeft een negatieve impact op de trillingsisolatie.Als we uitgaan van de een apparaat van 150 kg met de zwaartepuntpositie mooi in het midden dan krijgen we bij de volgende mogelijkheden als statische deflectie en % trillingsisolatie.


trillingsdemper airco
trillingsisolator warmtepomp
trillingsdemper warmtepomp
trillingdemper airco
trillingdemper warmtepomp

type

type A Ø30X40 M8

Sylomer pad 450 

TSR 70x70 220

base 75

medium 75

hoogte onbelast veerelement

40 mm

25 mm

25 mm

48 mm

78 mm

statische deflectie 

5,49 mm

1,2 mm

1.06 mm

4,59 mm

9,73 mm

afveerfrequentie

9,3 Hz

15,8 Hz

16,2 Hz

7,5 Hz

5,2 Hz

trilingsisolatie bij 50 Hz

96,4%

88,9%

88,2%

96,7%

98,4%

Op een vloer op volle grond gaan de Sylomer pad 450 en TSR 70x70 220 mount nog vrij goede resultaten geven. Op een vloer die meebeweegt is het perfect mogelijk dat de trillingsisolatie tegenvalt omwille van de statische deflectie die slechts een goede mm bedraagt.


Als de vloer meebeweegt is het aangeraden wat meer statische deflectie te hebben dan op basis van de formules nodig is om het gewenste % trillingsisolatie te bekomen.


Hoe groter de overspanning bij verdiepingsvloeren of daken hoe meer statische deflectie we nodig hebben. 

unsplash