Voorbelastbare veren

De voorbelaste PS+Sylomer® zijn interessant bij apparaten  waarvan de veren tijdens onderhoudswerken of de montage een bepaalde hoogte niet mogen overschrijden. 


HVAC-apparatuur zoals koeltorens, maken soms gebruik van voorbelaste veerisolatoren omdat deze de verticale beweging van de koeltoren tijdens het aflaten van het water beperken.


De koelvloeistoffen vormen een aanzienlijk deel van het gewicht van een werkende koeltoren waardoor bij het afvoeren van de vloeistoffen tijdens het onderhoud de tijdelijke vermindering van de belasting op de isolatoren de toren omhoog duwt.


Bij het omhoog duwen kunnen de aangrenzende pijpleidingen of nutsaansluitingen beschadigd worden.


De verticaal afgeschermde isolatoren voorkomen deze bewegingen.

trillingsisolator