Andere manieren om de machinebewegingen te beperken indien een intertia base niet mogelijk is

Wanneer geen betonplaat of -blokken mogelijk zijn dan  kunnen onderstaande alternatieven toegepast worden.1. trillingsisolatoren met een hoge demping


2. monteer de trillingsisolatoren op gelijke afstand van het zwaartepunt en indien mogelijk op de punten waar de minste trillingen worden gevoeld


3. gebruik van trillingsdempers die door geïntegreerde dempers slechts een beperkte invering toelaten


4. gebruik van stabilisatoren op de hoogste amplitudepunten van het ontkoppelde apparaat

1. Trillingsisolatoren met een hoge demping


Het gebruik van extra demping kan stabiele oplossingen mogelijk maken. De energetische dissipatie wordt vaak bereikt door de overdracht van een visceuze vloeistof van de ene holte naar de andere zoals op de onderstaande video wordt getoond.

AMC-MECANOCAUCHO produceert een gamma trillingsdempers die hydraulische systemen gebruiken om extra demping te bieden.


Deze maximale belastbaarheid van de trillingsdempers varieert van 20 kg tot 50 ton.


Er is tevens een dempingssysteem beschikbaar met aanpasbare demping door in te spelen op de viscositeit van de vloeistof en door de openingen waar de vloeistof doorheen moet stromen.trillingsdemper

In het geval van de Vibrabsorber+Sylomer Visco bevat deze steun een "MAX-MED-MIN" instelbaar dempingssysteem dat de doorgang van de stroom van visceuze vloeistof regelt.

In de onderstaande video wordt een stempelpers geïnstalleerd zonder betonnen traagheidsblok. De video links toont de installatie van de pers zonder dempingssysteem terwijl de video rechts de Vibrabsorber+Sylomer antiseismische visco toont. De energiedissipatie in de vloeistofkamer zorgt voor een stabielere en veiligere omgeving voor de arbeider.

2. Monteer de trillingsisolatoren op gelijke afstand van het zwaartepunt en zo mogelijk op de punten waar de minste trillingen worden gevoeld (op de knooppunten of nodes).


De positie van de trillingsisolatoren is bepalend voor de trillingsvormen van het opgehangen geheel.


Een gelijkmatige verdeling van de belasting over alle trillingsdempers is aan te bevelen.


Een eenvoudige manier om dit te bereiken is door de trillingsdempers op gelijke afstand van het zwaartepunt van de opgehangen apparatuur te plaatsen.


De onderstaande figuur toont de positie van het tandwiel van een machine en de steunen met de posities A en B ten opzichte van het zwaartepunt. Een gelijke afstand tussen A en B helpt om dit doel te bereiken.

trillingen isoleren

Trillingsisolatoren die op de hoogte van het zwaartepunt worden geïnstalleerd, zorgen voor stabielere ophangingen en voorkomen buitensporige bewegingen van het opgehangen element met name in mobiele toepassingen.


Als de trillingssteunen worden geplaatst op de punten waar minder trillingsamplitude wordt aangetroffen (knooppunten of nodes) zullen zij worden onderworpen aan de laagste trillingskracht, hetgeen leidt tot optimale trillingsisolatie.
3. Gebruik antitrilbevestigingen met beperkte verplaatsing dankzij dempers


Antitrilbevestigingen kunnen worden uitgerust met verschillende elastische stappen.


Een lineair elastisch belastingsbereik verschaft de stijfheid die nodig is voor de trillingsisolatie van de machine.


Bij grote trek- of drukkrachten voorziet het ontwerp van de steun in een secundaire stijfheidsstap.


Gewoonlijk  wordt dit bereikt met metalen delen die in contact komen met een deel van het rubber dat als demper/buffer fungeert.

trillingsdemper

4.  Gebruik stabilisatoren op de hoogste amplitudepunten van het trillingsisolerend opgestelde apparaat


Het gebruik van stabilisatoren op de punten met de grootste amplitude is mogelijk, maar er moet speciaal op worden gelet dat dit punt geen overmatige trillingen doorgeeft aan de aangrenzende dragende delen.


De stabilisatoren mogen alleen werken wanneer de machine aan schokken wordt blootgesteld, terwijl de stabilisatoren onder normaal bedrijf slechts een zeer geringe bijdrage mogen leveren, d.w.z. ze moeten de laagst mogelijke stijfheid hebben.


Onderstaande afbeelding toont een mobiel aggregaat dat is geïnstalleerd met een CB-bevestiging die als multiaxiale buffer fungeert op het punt waar de hoogste mobiliteit wordt geregistreerd.

trillingsdemper

AMC Mecanocaucho CB mount