Voorbeeld rekenennota


Onderstaand voorbeeld van een rekennota die we vrijblijvend opmaken als hulp bij het selecteren van de meest geschikte trillingsisolatoren


Vooraleer we een rekennota kunnen uitwerken is het noodzakelijk dat we de nodige inputgegevens ontvangen. Wat we nodig hebben aandat werd opgelijst in een vragenlijst.


Op basis van de antwoorden die we ontvingen op de vragenlijst konden we onderstaand advies uitwerken.


De gegevens die we ontvingen waren:


  1. Het laagste toerental van het apparaat
  2. Het gewicht van het apparaat
  3. De locatie van de veren
  4. Het aantal veren
  5. De plaats waar het te isoleren apparaat staat
  6. Een onbekende zwaartepuntpositieVia onderstaande link kom je op de vragenlijst terecht.

Het downloaden van het voorbeeld kan enkele seconden duren.

Wat vindt je terug op de rekennota?     1. Overzicht alle mogelijke trillingdempers


Een overzicht uitgaande van de aanname dat het zwaartepunt in het midden zit.


In het geval van een buitenunit een overzicht van de geschikte trillingsisolatoren uitgaande van de aanname dat 35% van de belasting aan de ventilatorkant zit en 65% aan de comressorkant.     2. De statische deflectie.


     3. De afveerfrequentie


     4. Het % trillingsisolatie bij de laagste aandrijffrequentie (bij een apparaat met variabel toerental)


     5. Het % van de totale belastbaarheid bij de opgegeven belastingen


     6. De bevestigingswijze van de trillingsdemper
In  bovenstaand voorbeeld biedt enkel de stalen veren medium/base series een voldoende hoog % trillingsisolatie.